דפים - כל המסמכים
  
  
  
  
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של ספריית המסמכים "דוחות מותאמים אישית".
שימוש ב- Web Part זה להצגת טופס InfoPath
שימוש ב- Web Part זה להצגת טופס InfoPath				תצורתו של Web Part זה לא נקבעה. עליך להיות בעל הרשאות לעריכת הדף כדי לקבוע את התצורה של Web Part זה.
  
  
  
  
  
  
  
connectus.aspx
  
16/01/2013 09:14ללא מידע נוכחותעינאב נאטור שאמי
ללא מידע נוכחותעינאב נאטור שאמידף Web Part ריק
Emergency.aspx
  
16/01/2013 10:29ללא מידע נוכחותעינאב נאטור שאמי
ללא מידע נוכחותמיטל זיסוגוף בלבד
homepage.aspx
  
19/11/2018 11:46ללא מידע נוכחותתיסיר אלקיעאן
ללא מידע נוכחותיעל גבאי/school/school_arb/_catalogs/masterpage/ARSchoolHomePageArab.aspx
missionPage1.aspx
  
09/12/2013 09:31ללא מידע נוכחותיוסף אלחואגרה
ללא מידע נוכחותיוסף אלחואגרהגוף בלבד
newspaper.aspx
  
13/11/2016 09:11ללא מידע נוכחותבאסל סאנע
ללא מידע נוכחותחטיב תאמרדף Web Part ריק
לוח-חכם-.aspx
  
09/06/2015 10:42ללא מידע נוכחותתיסיר אלקיעאן
ללא מידע נוכחותתיסיר אלקיעאןגוף בלבד
פלאי-העולם-העתיק.aspx
  
24/11/2014 12:58ללא מידע נוכחותחתאם חמוד
ללא מידע נוכחותחתאם חמודדף Web Part ריק
انتخابات-مجلس-الطلاب.aspx
  
03/10/2013 08:42ללא מידע נוכחותיונס אבו עביד
ללא מידע נוכחותיונס אבו עבידדף בסיסי
كلمة-مدير-المدرسة.aspx
הוצא אל: באסל סאנעكلمة-مدير-المدرسة.aspx
הוצא אל: באסל סאנע
  
16/02/2016 09:33ללא מידע נוכחותבאסל סאנעללא מידע נוכחותבאסל סאנעללא מידע נוכחותבאסל סאנעדף בסיסי
لوحة-اعلانات.aspx
  
30/03/2015 10:36ללא מידע נוכחותדקה אמין
ללא מידע נוכחותתיסיר אלקיעאן/School/elzaharhu/_catalogs/masterpage/PlasmaPage.aspx
مشروع-حاسوب-لكل-تلميذ.aspx
  
24/12/2016 09:05ללא מידע נוכחותתיסיר אלקיעאן
ללא מידע נוכחותשירין אבו שארבדף בסיסי