דפים - أصحاب الوظائف-בעלי תפקידים
נווט למעלה

 

בעלי תפקידים מועצה מקומית חורה

           

שם

תפקיד

נייד

אלעטאונה יוסף

מנהל מח' חינוך

050-4815540

אלעטאונה אמינה

רכזת גנים

052-2965318

אלבאטל נבהאן

מנהל שירות פסיכולוגי

052-8690288

אלסאנע פדא

מנהלת מתי"א

050-7560981