דפים - المدارس الإبتدائية
נווט למעלה

 

 

 

בית ספר אלעטאונה 618066

مدرسة العطاونة الابتدائية

תשע"ב 2011/12
כיתה الصف
מס' כותות
عدد الصفوف
בנים
بنون
בנות
بنات
סך הכל תלמידים
المجموع
א' اول
3
65
46
111
ב' ثاني
3
42
62
104
ג' ثالث
4
54
59
113
ד' رابع
3
45
43
88
ה' خامس
4
50
49
99
ו' سادس
3
27
55
82
מקדמת مطور
 
 
 
0
סך הכל
المجموع
20
283
314
597

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בית ספר יסודי א' חורה 618652
مدرسة حورة أ الابتدائية
תשע"ב 2011/12
כיתה الصف
מס' כותות
عدد الصفوف
בנים
بنون
בנות
بنات
סך הכל תלמידים
المجموع
א' اول
2
26
32
58
ב' ثاني
2
22
36
58
ג' ثالث
2
24
36
60
ד' رابع
2
27
24
51
ה' خامس
2
23
24
47
ו' سادس
2
30
26
56
מקדמת مطور
 
 
 
0
סך הכל
المجموع
12
152
178
330